Giảm 50% phí trước bạ cho ô tô trong nước

Thủ tướng đồng ý giảm 50% phí trước bạ cho ô tô trong nước. Ảnh: Thuỳ Dung
Thủ tướng đồng ý giảm 50% phí trước bạ cho ô tô trong nước. Ảnh: Thuỳ Dung
Thủ tướng đồng ý giảm 50% phí trước bạ cho ô tô trong nước. Ảnh: Thuỳ Dung
Lên top