Giá than, giá điện đều tăng, Đạm Hà Bắc lỗ trăm tỉ

Lên top