Gấp đôi tài sản TT Trump, ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Lên top