EVNSPC: Thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng lưới điện tại Vĩnh Long

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (người đứng) và đoàn công tác của EVNSPC làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (người đứng) và đoàn công tác của EVNSPC làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (người đứng) và đoàn công tác của EVNSPC làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Lên top