EVNSPC số hóa hoạt động chăm sóc khách hàng

Nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC trả lời khách hàng qua số đường dây nóng. Ảnh: CSKH EVNSPC.
Nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC trả lời khách hàng qua số đường dây nóng. Ảnh: CSKH EVNSPC.
Nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC trả lời khách hàng qua số đường dây nóng. Ảnh: CSKH EVNSPC.
Lên top