EVNSPC nỗ lực đảm bảo cấp điện phòng chống dịch COVID-19

Nhân viên các công ty điện lực trực thuộc EVNSPC tăng cường đảm bảo cấp điện cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh EVNSPC cung cấp
Nhân viên các công ty điện lực trực thuộc EVNSPC tăng cường đảm bảo cấp điện cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh EVNSPC cung cấp
Nhân viên các công ty điện lực trực thuộc EVNSPC tăng cường đảm bảo cấp điện cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top