EVNSPC: Khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến khi giãn cách xã hội

Công nhân điện lực tại Lâm Đồng sử dụng mũ chắn giọt bắn khi công tác ngoài hiện trường. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Công nhân điện lực tại Lâm Đồng sử dụng mũ chắn giọt bắn khi công tác ngoài hiện trường. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Công nhân điện lực tại Lâm Đồng sử dụng mũ chắn giọt bắn khi công tác ngoài hiện trường. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Lên top