EVNSPC khuyến cáo: Gặp sự cố điện, báo ngay 19001006 hoặc 19009000

Nhân viên của EVNSPC duy tu, sửa chữa hệ thống điện để ngăn ngừa sự cố điện. Ảnh EVNSPC cung cấp
Nhân viên của EVNSPC duy tu, sửa chữa hệ thống điện để ngăn ngừa sự cố điện. Ảnh EVNSPC cung cấp
Nhân viên của EVNSPC duy tu, sửa chữa hệ thống điện để ngăn ngừa sự cố điện. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top