EVNSPC hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm khi làm việc tại nhà

Nhân viên của EVNSPC tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người bán hàng tại chợ. Ảnh EVNSPC cung
 cấp
Nhân viên của EVNSPC tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người bán hàng tại chợ. Ảnh EVNSPC cung cấp
Nhân viên của EVNSPC tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người bán hàng tại chợ. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top