EVNSPC hợp tác với FPT chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đại diện EVNSPC và FPT ký kết hợp tác chuyển đổi số. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Đại diện EVNSPC và FPT ký kết hợp tác chuyển đổi số. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Đại diện EVNSPC và FPT ký kết hợp tác chuyển đổi số. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Lên top