EVNSPC: Hỗ trợ trên 12 tỉ đồng xây 240 nhà cho các gia đình khó khăn

Đoàn công tác của EVNSPC trao tình thương cho hộ cựu chiến binh Nguyễn Văn Dàng (ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: EVNSPC cung cấp
Đoàn công tác của EVNSPC trao tình thương cho hộ cựu chiến binh Nguyễn Văn Dàng (ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: EVNSPC cung cấp
Đoàn công tác của EVNSPC trao tình thương cho hộ cựu chiến binh Nguyễn Văn Dàng (ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: EVNSPC cung cấp
Lên top