EVNSPC: Gần 15.000 CNVCLĐ thi tìm hiểu pháp luật 2021

Một phần quang cảnh tổng kết hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2021 của EVNSPC. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Một phần quang cảnh tổng kết hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2021 của EVNSPC. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Một phần quang cảnh tổng kết hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2021 của EVNSPC. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Lên top