EVNSPC: Đẩy nhanh các dự án phát triển lưới điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn ctông tác của EVNSPC kiểm tra tiến độ thi công công trình Trạm 110kV Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Đoàn ctông tác của EVNSPC kiểm tra tiến độ thi công công trình Trạm 110kV Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Đoàn ctông tác của EVNSPC kiểm tra tiến độ thi công công trình Trạm 110kV Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: EVNSPC cung cấp
Lên top