EVNSPC đẩy mạnh số hóa dịch vụ điện khu vực miền Nam

Lãnh đạo EVNSPC ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Lãnh đạo EVNSPC ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Lãnh đạo EVNSPC ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Lên top