EVNSPC đạt giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Lễ gắn biển công trình phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn của đơn vị thành viên trực thuộc EVNSPC. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lễ gắn biển công trình phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn của đơn vị thành viên trực thuộc EVNSPC. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lễ gắn biển công trình phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn của đơn vị thành viên trực thuộc EVNSPC. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top