EVNSPC: Đảm bảo điện cho bầu cử Quốc hội tại các tỉnh, thành phía Nam

CNVCLĐ của EVNSPC chuẩn bị để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh EVNSPC cung cấp
CNVCLĐ của EVNSPC chuẩn bị để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh EVNSPC cung cấp
CNVCLĐ của EVNSPC chuẩn bị để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top