EVNSPC: Đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn dịp Quốc Khánh 2.9

Công nhân của EVNSPC duy tu, bảo dưỡng lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân của EVNSPC duy tu, bảo dưỡng lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân của EVNSPC duy tu, bảo dưỡng lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top