EVNHCMC số hóa hoạt động giao tiếp với danh thiếp điện tử

Một phần hình ảnh E- Namecard của EVNHCMC. Ảnh: EVNHCMC cung cấp
Một phần hình ảnh E- Namecard của EVNHCMC. Ảnh: EVNHCMC cung cấp
Một phần hình ảnh E- Namecard của EVNHCMC. Ảnh: EVNHCMC cung cấp
Lên top