EVN lãi 6.800 tỉ năm 2018, lương quản lý đạt hơn nửa tỉ một năm

Ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top