EVN đề xuất miễn tiền điện trong 3 tháng cho một số đối tượng

Lên top