EVN đảm bảo đủ cung - cầu điện mùa khô

EVN tập trung cao độ để đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng. Ảnh: P.V
EVN tập trung cao độ để đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng. Ảnh: P.V
EVN tập trung cao độ để đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng. Ảnh: P.V
Lên top