Doanh thu PV Power cán đích sớm 1 tháng so với kế hoạch năm

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. Ảnh: PV POWER
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. Ảnh: PV POWER
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. Ảnh: PV POWER
Lên top