Doanh nghiệp tư nhân “tiếp lửa” cho khoa học bằng quỹ tài trợ phi lợi nhuận

Trong vòng 1 tháng, 2 Quỹ của Tập đoàn Vingroup là Quỹ đổi mới sáng tạo KHCN (VinIF) và VinTech Fund đều đồng loạt công bố tài trợ cho các dự án KHCN với tổng số tiền lên tới 210 tỉ đồng. Ảnh: Vin
Trong vòng 1 tháng, 2 Quỹ của Tập đoàn Vingroup là Quỹ đổi mới sáng tạo KHCN (VinIF) và VinTech Fund đều đồng loạt công bố tài trợ cho các dự án KHCN với tổng số tiền lên tới 210 tỉ đồng. Ảnh: Vin
Trong vòng 1 tháng, 2 Quỹ của Tập đoàn Vingroup là Quỹ đổi mới sáng tạo KHCN (VinIF) và VinTech Fund đều đồng loạt công bố tài trợ cho các dự án KHCN với tổng số tiền lên tới 210 tỉ đồng. Ảnh: Vin
Lên top