Doanh nghiệp mất tờ khai xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đưa kiến nghị

Lên top