Doanh nghiệp FDI "lỗ giả, lãi thực": Ngân sách thất thu hàng chục nghìn tỉ

GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: PV
GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: PV
GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: PV
Lên top