Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

Dây chuyền sản xuất thép tại một doanh nghiệp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dây chuyền sản xuất thép tại một doanh nghiệp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dây chuyền sản xuất thép tại một doanh nghiệp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top