Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, đổi mới và phát triển

Đồng chí Võ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu. Ảnh: Văn Tùng
Đồng chí Võ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu. Ảnh: Văn Tùng
Đồng chí Võ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu. Ảnh: Văn Tùng
Lên top