Đoàn đại biểu Bộ Công Thương Philippines đến thăm nhà máy URC Việt Nam