VINH QUANG VIỆT NAM:

Đoàn bay 919 - “người anh cả” của hàng không Việt Nam

Đoàn Bay 919 “người anh cả” của hàng không Việt Nam. Ảnh: PV
Đoàn Bay 919 “người anh cả” của hàng không Việt Nam. Ảnh: PV
Đoàn Bay 919 “người anh cả” của hàng không Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top