Điện lực miền Nam: Triển khai đa kênh để phục vụ khách hàng tốt hơn

Ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa - Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam (bên phải) - nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa - Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam (bên phải) - nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa - Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam (bên phải) - nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top