Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - khẳng định tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực giúp doanh nghiệp phục hồi, tạo đà phát triển.
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - khẳng định tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực giúp doanh nghiệp phục hồi, tạo đà phát triển.
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - khẳng định tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực giúp doanh nghiệp phục hồi, tạo đà phát triển.
Lên top