Đầu tư, phân phối điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ông Nguyễn Phước Đức (bìa trái) -Tồng giám đốc EVNSPC- kiểm tra tiến độ Công trình Lộ ra 110kV Trạm 220kV Tây Ninh 2 (tỉnh Tây Ninh). Ảnh EVNSPC cung cấp
Ông Nguyễn Phước Đức (bìa trái) -Tồng giám đốc EVNSPC- kiểm tra tiến độ Công trình Lộ ra 110kV Trạm 220kV Tây Ninh 2 (tỉnh Tây Ninh). Ảnh EVNSPC cung cấp
Ông Nguyễn Phước Đức (bìa trái) -Tồng giám đốc EVNSPC- kiểm tra tiến độ Công trình Lộ ra 110kV Trạm 220kV Tây Ninh 2 (tỉnh Tây Ninh). Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top