Đầu tư 470 triệu USD, SK Group trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Masan Group