Đạm Hà Bắc: Lỗ luỹ kế gần 3000 tỉ, đặt “kế hoạch lỗ” 2019 hơn 530 tỉ đồng

Công ty CP Hà Bắc. Ảnh: Dân Trí
Công ty CP Hà Bắc. Ảnh: Dân Trí
Công ty CP Hà Bắc. Ảnh: Dân Trí
Lên top