Đạm Cà Mau phân phối sản phẩm Kali Israel

Đạm Cà Mau ký kết Hợp đồng phân phối sản phẩm Kali Israel tại Việt Nam với Tập đoàn ICL. Ảnh: P.V
Đạm Cà Mau ký kết Hợp đồng phân phối sản phẩm Kali Israel tại Việt Nam với Tập đoàn ICL. Ảnh: P.V
Đạm Cà Mau ký kết Hợp đồng phân phối sản phẩm Kali Israel tại Việt Nam với Tập đoàn ICL. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top