Đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán 2020

Bộ trưởng làm việc tại trạm 110 kV Thống Nhất.
Bộ trưởng làm việc tại trạm 110 kV Thống Nhất.
Bộ trưởng làm việc tại trạm 110 kV Thống Nhất.
Lên top