Đại gia Lê Phước Vũ đóng cửa thêm công ty con của tập đoàn Hoa Sen

Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen
Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen
Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top