Đại gia du lịch quyết lập hãng hàng không Kite Air, dù Hải Âu lỗ vẫn làm

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Thiên Minh Group. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Thiên Minh Group. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Thiên Minh Group. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top