Cựu giám đốc Facebook Lê Diệp Kiều Trang đầu quân cho Go-Viet

Bà Lê Diệp Kiều Trang đảm nhận chức Tổng Giám đốc Go-Viet
Bà Lê Diệp Kiều Trang đảm nhận chức Tổng Giám đốc Go-Viet
Bà Lê Diệp Kiều Trang đảm nhận chức Tổng Giám đốc Go-Viet
Lên top