Cục trưởng Cục Chăn nuôi: "Chưa bao giờ thịt lợn lưu hành sạch như bây giờ"

Ông Nguyễn Xuân Dương - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT)
Ông Nguyễn Xuân Dương - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT)
Ông Nguyễn Xuân Dương - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT)
Lên top