Cửa khẩu Tân Thanh thông quan, hàng hoá giao thương vẫn chậm

Lên top