Cty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV doanh thu tăng 18,4%

Khu xử lý nước thải phục vụ sản xuất của Cty. Ảnh: PV
Khu xử lý nước thải phục vụ sản xuất của Cty. Ảnh: PV
Khu xử lý nước thải phục vụ sản xuất của Cty. Ảnh: PV
Lên top