Cty nước Sông Đà miễn phí tiền nước 1 tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu

Dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Lên top