CPCEMEC nhận giải chất lượng quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 2019

Đại diện CPCEMEC đón nhận Giải thưởng “Best In Class Award” của GPEA 2019
Đại diện CPCEMEC đón nhận Giải thưởng “Best In Class Award” của GPEA 2019
Đại diện CPCEMEC đón nhận Giải thưởng “Best In Class Award” của GPEA 2019
Lên top