Công ty Thủy điện Bản Vẽ vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Ảnh: HĐ
Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Ảnh: HĐ
Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Ảnh: HĐ
Lên top