Công ty Thủy điện Bản Vẽ đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Lên top