Công ty Than Mạo Khê tuyên dương 180 nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

Lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê khen thưởng các tiểu ban nữ công xuất sắc. Ảnh: TKV
Lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê khen thưởng các tiểu ban nữ công xuất sắc. Ảnh: TKV
Lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê khen thưởng các tiểu ban nữ công xuất sắc. Ảnh: TKV
Lên top