Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hỗ trợ chống COVID-19 gần 450 triệu đồng

Đại diện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Đại diện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Đại diện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Lên top