Công ty Điện lực Sóc Trăng: Hơn cả nơi làm việc, đó là gia đình!

“Mái ấm cđ” được xây dựng trên Làng Điện lực mang đến niềm vui cho NLĐ làm việc ở Cty Điện lực Sóc Trăng.
“Mái ấm cđ” được xây dựng trên Làng Điện lực mang đến niềm vui cho NLĐ làm việc ở Cty Điện lực Sóc Trăng.
“Mái ấm cđ” được xây dựng trên Làng Điện lực mang đến niềm vui cho NLĐ làm việc ở Cty Điện lực Sóc Trăng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top