Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn có tổng giám đốc mới

Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty BSR cho đồng chí Bùi Minh Tiến.
Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty BSR cho đồng chí Bùi Minh Tiến.
Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty BSR cho đồng chí Bùi Minh Tiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top